Deskundig

ICT Consultancy en projectmanagement

Intobytes geeft onafhankelijk advies over telefonie-/netwerkomgevingen en SharePoint portalen. Met behulp van ICT consultancy doorgronden we de complexiteit van de ICT-wereld en vereenvoudigen deze voor u als opdrachtgever. Na een gedegen inventarisatie van uw huidige situatie en behoeftes ontvangt u een onafhankelijk adviesplan.

 

ICT consultancy door vakkundige professionals

Bij ieder aangenomen project door InToBytes wordt projectmanagement toegepast. Dit houdt in dat alvorens wij tot implementatie van een complexe omgeving overgegaan, wij een plan van aanpak met tijdspad schrijven en tijdens de implementatie hierop sturen. U kunt voor uw zelf uit te voeren ICT-projecten ook bij InToBytes vakkundige projectmanagers inhuren.

Arjan Beverdam

Arjan Beverdam
"Uw wensen en behoeftes in kaart brengen en dit vertalen naar een voor u passende oplossing is ons specialisme".