Geen zorgen meer

Managed ICT services

Onder managed services vallen kortweg alle ICT-diensten en activiteiten die een bedrijf besluit uit te besteden aan een externe ICT-partij, maar waarbij zij zelf wel de regie behoudt. Een goede samenwerking (partnership) en duidelijke afspraken vastgelegd in een Service Level Agreement zijn daarbij van essentieel belang. De afhankelijkheid van ICT is tegenwoordig enorm bij vrijwel alle bedrijfsprocessen. Het is daarom de vraag of u uw ICT-activiteiten nog wel zelf in beheer wilt houden. Loont tijd, geld, opleiding en ICT-training van eigen personeel om de razendsnelle technische ontwikkelingen zelf bij te houden?

Hieronder vijf motieven om over te stappen naar managed ICT services van InToBytes:

Flexibiliteit van de ICT-omgeving
Ontwikkelingen op het gebied van ICT gaan snel. Voor ondernemingen betekent dit dat het soms lastig in te schatten is of investeringen in bepaalde technologie op lange termijn rendabel zijn. Door ICT uit te besteden blijft uw onderneming flexibel en kan op ieder moment besloten worden om een nieuwe weg in te slaan, zonder dat dit opnieuw grote investeringen vergt.

Verhogen van de continuïteit
Om uw bedrijfsnetwerk te onderhouden en er voor te zorgen dat dit up-to-date blijft, is veel expertise noodzakelijk. Veel organisaties kiezen voor onze managed services, omdat wij de continuïteit van hun ICT-omgeving kunnen verbeteren.

Focus op uw core business
ICT wordt door veel organisaties gezien als een noodzakelijk kwaad om bedrijfsprocessen efficiënt en effectief te laten zijn. Het gebruik van ICT-netwerken wordt steeds complexer en deze netwerken vergen steeds meer tijd om onderhouden te worden. Een ICT-manager kan zijn aandacht beter richten op kostenbeheersing en productiviteit van het bedrijfsnetwerk, met een gezonde focus op de kernactiviteiten van de onderneming.

Kostenbesparing
Een groot voordeel van managed services is dat de ICT-kosten beter beheersbaar en inzichtelijk zijn. InToBytes kan door middel van standaardisatie aanzienlijke schaalvoordelen behalen en daarom tegen lagere kosten alle benodigde support geven. Vooral voor het midden- en kleinbedrijf is het uitbesteden van ICT-diensten daarom een aantrekkelijk alternatief.

Geen zorgen om onderhoud
Het implementeren van nieuwe updates, het uitvoeren van patches en het aanpassen van instellingen is een tijdrovende klus. Als de ICT-infrastructuur niet goed onderhouden wordt, gaat dit vaak ten koste van de productiviteit van medewerkers of de veiligheid van cruciale bedrijfsgegevens.

Paul Lobeek

Paul Loobeek
"Indien u besluit ICT-diensten aan ons uit te besteden, zullen wij er alles aan doen om dit zo goed mogelijk voor u uit te voeren".