Veilig online

Cyber en IT Security

Met alleen uw netwerk beveiligen middels een anti-virus oplossing komt u er tegenwoordig niet meer in deze digitale wereld waar cybercriminaliteit aan de orde van de dag is. Zeker met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in mei 2018 dient u als organisatie verdergaande maatregelen te nemen in het beveiligen van uw netwerk en data. De AVG betreft een vergevorderd raamwerk van regels ter bevordering van de bescherming van persoonsgegevens en de privacy van burgers van de Europese Unie. De impact van dit raamwerk is aanzienlijk. Organisaties moeten hun beveiligingsbeleid aanpassen, nieuw eigenaarschap benoemen en nieuwe uitgangspunten voor de omgang met gevoelige gegevens formuleren. Ook dienen zij procedures aan te scherpen, medewerkers te trainen en extra hulpmiddelen te implementeren. Nalatigheid kan resulteren in boetes tot maximaal € 20 miljoen of 4% van uw (wereldwijde) jaaromzet.

 

IT security leverancier waar u op kunt bouwen

InToBytes is leverancier van verschillende beveiligingsproducten. Dit betreft hard- en software die bijdraagt aan een aanzienlijke mate van verbetering van de informatiebeveiliging binnen uw organisatie.

  • Sophos IT security software (Managed Service Provider)
  • Trend Micro anti-virus software
  • Fortinet firewalls
  • Microsoft Azure Multi-Factor Authentication software
  • ThreadScan t.b.v. de ondersteuning voor de meldplicht datalekken
  • SSL certificaten
  • VPN verbindingen
  • GFI anti-spam software

Arjan Beverdam

Arjan Beverdam
"Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ontkomt u niet meer aan het nemen van vergaande security maatregelen, Laat u door ons informeren".